Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

noirceur
02:21
3321 d392
Elie Saab thanks for breaking my heart...
noirceur
02:20
3316 17a9 600
My dream wedding dress..

July 09 2015

noirceur
05:34
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
noirceur
05:33
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
05:33
5053 ef6e
noirceur
05:33
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viasatyra satyra
noirceur
05:31

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
noirceur
05:30
2494 2550 600
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasatyra satyra
noirceur
05:30
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
noirceur
05:29
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viacytaty cytaty
noirceur
05:29
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty

July 06 2015

noirceur
03:53
7371 a802 600
Thank God I'm here... Could not be much happier.. ☀️🇺🇸

July 05 2015

noirceur
01:14
3169 91b0

July 02 2015

noirceur
05:20
5842 e147 600

June 29 2015

noirceur
02:26
6403 a4b7 600
I love these people so much ❤️
noirceur
02:25
6402 cd8d 600
Washington DC. I love being here so much that I could live there. Its even more magical to me than Paris or NYC are..

June 28 2015

noirceur
14:28
4343 186f 600
Reposted bymakemewannadieomg-archyxsylwiawiktoriaaciupciupTakingControl

June 21 2015

noirceur
21:01
5356 131b 600
New York City, here I come! 💋
Reposted bywruchujednostajniepopierdolonymreign-over-nothinggreenroseDzessik

June 16 2015

noirceur
18:51
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.
— Alfred Hitchcock
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
noirceur
18:50
8881 1f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl