Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

noirceur
09:18
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

June 26 2017

22:11
noirceur
22:10
6172 2094 600
noirceur
22:09
5640 c91f 600
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viajointskurwysyn jointskurwysyn
noirceur
22:09
Najdroższy,
tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.
Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 
Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
noirceur
22:08
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
noirceur
21:36
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

June 25 2017

noirceur
06:51
06:51

June 24 2017

noirceur
21:44
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viasatyra satyra
noirceur
21:44
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
noirceur
21:43
3353 7202 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
noirceur
21:43
6172 2094 600
noirceur
21:42
3649 29fc 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
noirceur
06:41
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
noirceur
06:41
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
noirceur
06:40
3181 a3c8
noirceur
06:40
3737 b450 600
noirceur
06:39
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'

June 23 2017

noirceur
22:01
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl